Neporex WSG 2

Kärpästen torjuntaan kotieläinsuojissa. Aine vaikuttaa kärpäsentoukkiin estäen niiden kehittymisen aikuisiksi. Tuotteen käyttöönoton jälkeen, kärpäsongelma häviää asteittan 2-3 viikon kuluessa. Tuote on vesiliukoinen rae. Sitä voidaan käyttää sellaisenaan tai levittää veteen liuotettuna kastelukannulla tai ruiskulla. Tuotetta levitetään kohteisiin, joissa kärpästoukat kehittyvät, HUOM sillä ei käsitellä seiniä tai ikkunanpuitteita, joissa aikuiset kärpäset oleskelevat. Tyypillisiä käsittelykohteita ovat lanta tai muu (orgaaninen) jäte. Yleisesti kaksi käsittelyä kaudessa on riittävä torjumaan kärpäset.

Käyttömäärä: 250 g valmistetta/10 m² käsiteltävä pinta-ala

Vasikka- ja mullikarsinat: Kärpästoukat kehittyvät olkikuivikkeisten karsinoiden reunoilla muodostuneella. noin 50-60 cm levyiselle alueelle, jota eläimet eivät polje tiukkaan. Nämä kaistat käsitellään ensimmäisen kerran 1-3 vrk karsinan puhdistuksen jälkeen. Käsittely toistetaan 2-3 viikon kuluttua. Tarvittaessa käsittely voidaan uusia.

Sikalat: Ritiläpohjaisessa karsinassa käsitellään koko lattia ja muissa karsinatyypeissä käsitellään kaikki kohteet, joissa toukat voivat kehittyä. Parhain käsittelyaika on karsinan tyhjennyksen jälkeen. Seuraava käsittely suoritetaan 2 viikon kuluttua. Tuote soveltuu erittäin hyvin käytettäväksi myös emakkosikaloissa.

Häkkikanalat: Lanta käsitellään koko alalta. Ensimmäinen käsittely lantakerroksen ollessa alle 10 cm ja toinen käsittely 2 viikon kuluttua.

Muut kotieläinsuojat: Neporex levitetään toukkien kehittymispaikkoihin, kun lantaa, rehujätettä tms. on kerääntynyt 1-2 päivän ajan.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kemikaalinkestäviä suojakäsineitä.

Pakkauskoot: 1 kg ja 5 kg

Tuoteominaisuudet:
• Tehoaine: syromatsiini 20 g/kg
• Olomuoto: vesilikoinen rae
• Varastointi: säilytettävä kuivassa

Tuote myynnissä maatalouskaupoissa ja meijereissä

Haluatko lisätietoja tuotteesta? Ota yhteyttä myyntiimme